Athletes presented:

Ladies

Mikhajlova, TatjanaMasters AG 35
Milke, MandyRetired
Mito, Sakura
Myers, Greta Neo-senior
Myers, KrisyRetired

Men

Malysz, Tom Neo-senior
Mammitzsch, AndreMasters AG 55
Mann, LukasRetired
Markus, MartMasters AG 30
Meinig, MaxNeo-senior
Meinke, EgonRetired
Moon, JoonRetired
Moor, SimonRetired